Thursday 13 May 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Today Glenda is allowed home from hospital and Philip is trying to find a replacement for the café.

With advice from Barry, Dani refuses to offer to sell Wyn’s house, but Philip makes her wonder if she’s done the right thing.

The situation between Carwyn and Iestyn gets worse as Anest understands where Iestyn has got his rent money.

(Picture: S4C)

Dydd Iau 13 Mai 2021, S4C, 8:25pm – 8:55pm

Heddiw mae Glenda yn cael dod adref o’r ysbyty ac mae Philip am geisio dod o hyd i rywun i gymryd ei le yn y caffi.

Gyda chyngor gan Barry mae Dani’n mynd ati i wrthod cynnig i werthu tŷ Wyn, ond mae Philip yn gwneud iddi amau os yw hi wedi gwneud y peth iawn.

Mae’r sefyllfa rhwng Carwyn a Iestyn yn gwaethygu wrth i Anest ddeall o ble mae Iestyn wedi cael ei arian rhent.