Tuesday 8th February – 8:00pm on S4C

Jaclyn plans to give Tesni a taste of parenthood when she leaves Gabriel in her care. Gaynor insists that Hywel stop going on about contacting her biological mother – she needs to move on.

Mewn ymgais i newid meddwl Tesni am gael babi, mae Jaclyn yn gadael Gabriel yn ei gofal. Mae Gaynor yn mynnu bod Hywel yn rhoi’r gorau i sôn am gysylltu gyda’i mam biolegol – mae’n bryd iddi symud ymlaen.

(Picture: S4C)

Wednesday 9th February – 8:00pm on S4C

There’s good news regarding Ifan’s school transport and Kelly gloats in Ffion’s face. Meanwhile, DI Wilkinson and Dani’s relationship intensifies as they spend the night together.

Daw newyddion da am drafnidiaeth Ifan i’r ysgol a chaiff Kelly bleser yn rhwbio wyneb Ffion ynddi. Yn y cyfamser, mae perthynas DI Wilkinson a Dani yn mynd cam ym mhellach wrth iddynt wario’r noson gyda’i gilydd.

(Picture: S4C)

Thursday 10th February – 8:00pm on S4C

Mark isn’t too keen on his mother and Brynmor’s new hobby but Kelly sees an opportunity for a news article. Ffion’s fuming when Eileen confronts her about her drinking.

Dydy Mark ddim yn hapus ynglŷn â diddordeb newydd ei fam a Brynmor ond mae Kelly yn gweld cyfle i greu erthygl. Mae Ffion yn gandryll pan gaiff ei chwestiynu gan Eileen am ei phroblem yfed.

(Picture: S4C)

Missed it doesn’t mean you have missed out! Catch up on all the drama via BBC Iplayer or S4C Clic