English

Britt is not happy that Colin refuses to entertain her business plans – but it becomes clear she intends to steam ahead without him anyway. Andrea is disappointed to learn the real reason behind Garry’s departure.

Welsh

Nid yw Britt yn hapus fod Colin yn gwrthod ystyried ei chynlluniau busnes ond daw’n amlwg fod Britt am fwrw ymlaen beth bynnag. Daw siom i Andrea wrth iddi ddarganfod y gwir reswm dros ymadawiad Garry.

(Picture: S4C)

Pobol y Cwm airs on S4C at 8pm

Advertisement